Certificatiedocumenten

Organisaties doen er verstandig aan zich goed op de hoogte te stellen van de eisen waaraan moet worden voldaan om voor het Better Biomass certificaat in aanmerking te komen en dit te behouden. Deze eisen zijn afhankelijk van de activiteiten en de positie in de handelsketen alsook of de biomassaproducten al of niet binnen de werkingssfeer van Richtlijn (EU) 2018/2001 (Renewable Energy Directive) of Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen vallen.

Better Biomass is zowel (voorlopig) erkend door de Europese Commissie binnen de werkingssfeer van Richtlijn (EU) 2018/2001 [in afwachting van afronding van de Uitvoeringswet gericht of vrijwillige schema’s] als goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat binnen de werkingssfeer van Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

Deze webpagina bevat de huidige certificatiedocumenten die van toepassing zijn op organisaties die zich willen laten certificeren en op bestaande certificaathouders, rekening houdend met de overeengekomen overgangsperiodes. Om deze reden zijn ook de voorgaande uitgaven van de certificatiedocumenten als referentie terug te vinden in het archief.