Over Better Biomass

Het Better Biomass certificatiesysteem bestaat uit duurzaamheidseisen, eisen aan de handelsketen en spelregels voor certificatie.

Meer

Hoe behaal ik een certificaat?

De werkwijze voor de toekenning van het Better Biomass-certificaat wordt beschreven in het stappenplan.

Meer

Welke bedrijven zijn al gecertificeerd?

Het register bevat alle organisaties die het Better Biomass-certificaat hebben ontvangen.

Meer

Betreed de markt voor duurzame biomassa

Better Biomass is een internationaal certificatiesysteem voor vaste, vloeibare en gasvormige biomassa. Het Better Biomass-certificaat wordt gebruikt om de duurzaamheid van biomassa voor energie, brandstoffen en bio-based producten aan te tonen. De onderliggende duurzaamheidscriteria zijn opgezet door een breed samengestelde werkgroep met vertegenwoordigers van marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties, en gepubliceerd in de norm NTA 8080. De criteria bevatten belangrijke waarden voor natuur, milieu en maatschappij (People, Planet, Profit).

Better Biomass wordt beheerd door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, lid van CEN en ISO. NEN is internationaal geaccrediteerd als schemabeheerder en certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen (CI’s).

Goedkeuring Interpretatiedocument No 8

2022-02-18

We zijn verheugd u te informeren dat de Minister voor Klimaat en Energie (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) ...

Read more

Oproep deelname herziening Better Biomass schema als onderdeel van duurzaamheidskader voor biogrondstoffen

2021-07-22

Better Biomass is het certificatieschema waarmee de duurzaamheid van biogrondstoffen voor energietoepassingen en biobas...

Read more

Better Biomass ontvangt positieve beoordeling om naleving van RED II aan te tonen

2021-07-20

De Europese Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (ook bekend o...

Read more