Goedkeuring Interpretatiedocument No 8

2022-02-18

We zijn verheugd u te informeren dat de Minister voor Klimaat en Energie (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) het interpretatiedocument No8 van Better Biomass heeft goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. Deze goedkeuring heeft betrekking op alle biomassacategorieën en heeft een wereldwijde dekking. Het interpretatiedocument No 8 is per 1 februari van toepassing voor alle audits. U vindt dit interpretatiedocument en een ‘red line’ versie op de website onder Huidige certificatiedocumenten.

Formeel zijn ook de interpretatiedocumenten No 6 en 7 goedgekeurd, maar No 8 is het actuele document en vervangt deze voorgaande versies.

Status RED II Erkenning

Op 3 februari heeft de RED II Committee on the Sustainability of Biofuels, Bioliquids and Biomass Fuels een positief advies gegeven over de besluiten om Better Biomass en 12 andere vrijwillige regelingen te erkennen. De Commissie stelt op haar website te verwachten dat de formele goedkeuring en publicatie van deze besluiten tegen het einde van het eerste kwartaal van 2022 zal plaatsvinden.

Herziening Better Biomass

Wij beseffen ons dat door de verschillende goedkeuringsprocedures het interpretatiedocument zeer complex is geworden. Daarom voeren wij dit jaar, na afronding van alle erkenningsprocedures, een herziening uit waarbij het Interpretatiedocument wordt opgenomen in de NTA 8080 reeks en het Better Biomass certificatieschema (NCS 8080).