Eneco’s biomassacentrale ontvangt Better Biomass certificaat

2015-05-06

– Eerste certificaat onder nieuwe naam

Eneco kreeg op 6 mei in Delfzijl het Better Biomass-certificaat voor haar nieuwe biomassacentrale Bio Golden Raand. Het certificaat werd uitgereikt door Jorn Bronsvoort, directeur van QS Certification. Met dit certificaat laat Eneco zien dat de installatie in Delfzijl, die uit afvalhout duurzame elektriciteit maakt, voldoet aan de internationale eisen voor duurzaam geproduceerde biomassa.IMG_2189

‘Better Biomass’ is de nieuwe naam voor de certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa produceren, verhandelen of verwerken. Bio Golden Raand heeft als eerste installatie in de wereld het Better Biomass-certificaat onder deze nieuwe naam verkregen.

Eneco heeft met de vaste leveranciers van biomassa voor Bio Golden Raand afgesproken dat zij eind 2015 allemaal een Better Biomass certificaat zullen hebben. Dit tot tevredenheid van het Wereld Natuurfonds, waarmee het energiebedrijf een partnerschap heeft. Arjette Stevens, Senior Adviseur Biomassa bij het Wereld Natuurfonds benadrukt het belang van de certificering: ‘WNF verwelkomt deze eerste belangrijke stap waarmee Eneco laat zien een voortrekker te zijn in Nederland in het gebruik van echt duurzame grondstoffen voor energieopwekking. We zijn blij dat Eneco kiest voor afvalhout boven het kappen van bomen. Het gebruik van reststromen vermindert de druk op de bossen.’

De rol van NEN
NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, beheert het certificatieschema behorend bij het Better Biomass-certificaat en begeleidt het herzieningstraject waar de naamswijziging onderdeel van is.
Piet-Hein Daverveldt, algemeen directeur van NEN, over de uitreiking van het eerste Better Biomass-certificaat: ‘Wij zijn er trots op dat Eneco haar inspanningen voor verduurzaming van de toeleveringsketens bekroont met het behalen van het Better Biomass-certificaat. Het onderstreept eens te meer dat dit certificatiesysteem een zeer bruikbaar instrument is voor bedrijven om aantoonbaar duurzame biomassa in te zetten.’