Geactualiseerde Better Biomass schemadocumenten goedgekeurd in kader van SDE+ subsidie

2020-09-22

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de geactualiseerde Better Biomass schemadocumenten  goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. Deze goedkeuring heeft betrekking op alle biomassacategorieën en heeft een wereldwijde dekking.

De geactualiseerde schemadocumenten betreffen Interpretatiedocument N⁰ 5 en Handboek NEN schemabeheer versie 7.1. Met de goedkeuring van Interpretatiedocument N⁰ 5 is de kwestie met betrekking tot de kruisverwijzingen tussen de NTA 8003:2017 classificatie van biomassa en de biomassacategorieën gehanteerd in voornoemd besluit opgelost door de tabel met kruisverwijzingen te vervangen met een verwijzing naar “Leidraad biomassa classificeren: categorieën en NTA 8003 codes binnen de SDE+ – Handreiking voor energieproducenten en conformiteitsbeoordelingsinstanties” die beslisbomen bevat en verwijzingen geeft naar de classificatie zoals toegepast in NTA 8003:2017. Aangehecht is een versie van Interpretatiedocument N⁰ 5 met de wijzingen gemarkeerd ten opzichte van voorgaande versie. Verder heeft NEN Schemabeheer de algemene procedures bijgewerkt om te voldoen aan de eisen in NTA 8813:2017, Eisen aan ontwikkeling en beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders.

Better Biomass kan worden gebruikt als certificatieschema om aan te tonen te voldoen aan de duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa voor energietoepassingen zoals overeengekomen onder het Energieakkoord. Dit bewijs van conformiteit is belangrijk om in aanmerking te komen voor SDE+ subsidie. Meer informatie over de SDE+ regeling is beschikbaar op de website van RVO.nl.