Nieuwe versie van Better Biomass schema gepubliceerd voor certificatie van duurzame biomassa

2017-04-25

PERSBERICHT – Het geactualiseerde Better Biomass certificatieschema is door NEN gepubliceerd. Dit schema maakt certificatie mogelijk tegen de tweede uitgave van NTA 8080, de norm met duurzaamheidseisen en eisen aan ketenbeheer. Het geactualiseerde schema is niet alleen van toepassing op bio-energie, maar ook op biobased producten. Daarnaast sluit het schema aan bij de duurzaamheidseisen in  de gewijzigde Richtlijn Hernieuwbare Energie en bij de duurzaamheidseisen voor vaste biomassa zoals overeengekomen binnen het Energieakkoord. Ofwel, Better Biomass is up-to-date om de transitie naar een (circulaire) bio-economie te ondersteunen met geloofwaardige certificatie over de duurzaamheid van de gebruikte biomassa.

De biobased economie is een opkomende economie, waar op fossiele brandstoffen gebaseerde grondstoffen worden vervangen door op biomassa gebaseerde grondstoffen met potentiële milieu- en socio-economische voordelen. Een belangrijk aspect om deze transitie tot een succes te maken is het kunnen aantonen dat de biomassa die wordt ingezet van duurzame herkomst is. NTA 8080 beschrijft de duurzaamheidseisen en eisen aan ketenbeheer om  de herkomst van biomassa te traceren. Het Better Biomass certificatieschema beschrijft de regels voor certificatie onder toezicht van een accreditatieinstelling. Met Better Biomass certificatie kunnen bedrijven aan de hand van een onafhankelijke beoordeling aantonen dat ze voldoen aan de laatste inzichten op het gebied van duurzaamheidscriteria, zoals beschreven in NTA 8080.

Niet-RED en RED biomassaproducten

Better Biomass is een van de erkende vrijwillige schema’s om aan te tonen aan de duurzaamheidseisen te voldoen zoals opgenomen in Richtlijn 2009/28/EG, ook bekend als Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED als Engelse afkorting). De nieuwe versie van het Better Biomass certificatieschema wordt momenteel beoordeeld. Hangende deze procedure is de nieuwe versie van het Better Biomass certificatieschema nog niet van toepassing op biomassaproducten die een bestemming als biotransportbrandstof of vloeibare biomassa voor andere energietoepassingen hebben, ofwel binnen de werkingssfeer van de RED vallen.

Met het lanceren van de nieuwe versie van het Better Biomass certificatieschema kunnen bedrijven die deel uitmaken van de leveringsketen voor biobased producten ook gebruik maken van Better Biomass. Verder kunnen bedrijven op het gebied van vaste en gasvormige biomassa hun certificatie opwaarderen door de state-of-the-art duurzaamheidscriteria te implementeren.

Meer informatie

De webportal www.betterbiomass.com geeft meer informatie en bevat documentatie over het Better Biomass certificatieschema. Belangstellende partijen zijn ook uitgenodigd voor de Better Biomass Day die op 7 juni 2017 wordt georganiseerd. Neem contact op met de Better Biomass schemabeheerders per e-mail info@betterbiomass.nl of telefoon +31 15 2 690 326 voor meer informatie.